• ที่นอนยางพารา - 7.5 ซม.

  ขนาด 100 X 200 X 7.5 ซม.

  มีความยืดหยุ่นสูงโครงสร้างของกระดูกสันหลังจึงอยู่ในแนวเส้นตรง ทุกท่วงท่าของการนอน ช่วยกระจายแรงกดทับของอวัยวะลดอาการ ปวดหลัง

  เริ่มต้นที่ ฿0.00 ฿0.00

 • ที่นอนยางพารา - 5 ซม.

  ขนาด 100 X 200 X 5 ซม.

  มีความยืดหยุ่นสูงโครงสร้างของกระดูกสันหลังจึงอยู่ในแนวเส้นตรง ทุกท่วงท่าของการนอน ช่วยกระจายแรงกดทับของอวัยวะลดอาการ ปวดหลัง

  เริ่มต้นที่ ฿0.00 ฿0.00

 • ที่นอนยางพารา - 15 ซม.

  ขนาด 100 X 200 X 15 ซม.

  มีความยืดหยุ่นสูงโครงสร้างของกระดูกสันหลังจึงอยู่ในแนวเส้นตรง ทุกท่วงท่าของการนอน ช่วยกระจายแรงกดทับของอวัยวะลดอาการ ปวดหลัง

  เริ่มต้นที่ ฿0.00 ฿0.00

 • ที่นอนยางพารา - 10 ซม.

  ขนาด 100 X 200 X 10 ซม.

  มีความยืดหยุ่นสูงโครงสร้างของกระดูกสันหลังจึงอยู่ในแนวเส้นตรง ทุกท่วงท่าของการนอน ช่วยกระจายแรงกดทับของอวัยวะลดอาการ ปวดหลัง

  เริ่มต้นที่ ฿0.00 ฿0.00


  Rubber